Соработувајте со нас

Почитувани посетители,

 

Доколку имате содржина која мислите дека е соодветна со содржината на www,10ka.mk или пак

доколку креирате или создавате нешто несекојдневно,иновативно или креативно

и ви е потребна промоција  исконтактирајте нѐ на следниот е-mail : 10.sluzben@gmail.com

 

Доколку сакате да закупите рекламен простор на www.10ka.mk, исконтактирајте нѐ на

следниот e-mail:10ka.sluzben@gmail.com или на facebook страната на следниот линк.