Денес е денот на сите кои се викаат Стефан, Стефанија. Што ова име значи?

Името Стефан потекнува од грчката варијанта Stefanos, што значи венец или круна. Во преносна смисла името значи оној кој е крунисан, кој на главата носи венец. Ова име го носи христијанскиот светец и распространето е на многу јазични подрачја. Во православието се чествува на девети јануари по Светецот Свети Стефан.

Ова име го носеле многу кралеви од Унгарија, Полска, Србија. По Стефан Немања, сите кралеви од таа лоза на своето име го додавале и името Стефан, како Стефан Првовенчани, Стефан Радослав, Стефан Урош и т.н. Исто така и десетина католички папи го носеле ова име.

Денес е денот на сите кои се викаат Стефан, Стефанија. Што ова име значи?

Некои од варијантите од ова име се: Стефанија, Стефи, Стевица, Свето , додека воо Велика Британија се јавува како Стивен или Стив а во Шпанија како Естебан.


Што прави нашиот мозокот додека ние спиеме?
Што е золва, јатрва, шура, баџанак? Овие зборови најчесто ги мешаме, еве што значат!

Post Author: