ТЕСТ: Кој резервар ќе се наполни прв?

Ако се чувствувате дека на вашиот мозок му треба малку размислување, веројатно сте на вистинското место. Не користењето на вашиот мозок резултира со заборавање и потешкотии во концентрација. Да се работи на вашиот мозок, на почетокот може да изгледа тешко, но придобивките се впечатливи.

На сликата се прикажани 12 резервоари и само една чешма. Кој, според вас, прв ќе се наполни?

ТЕСТ: Кој резервар ќе се наполни прв?

Одговорот е на следниот линк.


Најкраткиот IQ тест на светот - има само три прашања

Post Author: