Вашето име и презиме покажува дали сте предодредени за богатство!

Причината за вашата слаба заработувачка можеби се крие во вашето име и презиме,поточно од бројот кој од нив произлегува. Соберете ги броевите од вашето име и презиме посебно а потоа соберете ги и тие два броја, се додека не добиете едноцифрен број.

1 – А, Ф, Н, В
2 – Б, Г, Њ, З
3 – Ц, Х, О, Ж 
4 – Ч, И, П 
5 – Ј, Р,Ќ
6 – Д, К, С
7 – Џ, Л, Ш
8 – Ѓ,Љ, Т
9 – Е, М, У 

Пример:  

Марија

9 + 1 + 5 + 4 + 5 + 1 = 25  

2 + 5 = 7

Еден

Бројот еден секогаѓ тежнее да биде прв.Овие особи секогаш се трудат совршено да ја завршат својата работа и на тој начин го подигнуваат сопственото ниво на самопочитување. Никогаш не се обраќаат за помош на други луќе. Повеќе ги интересира работата отколку стекнување на богатство.

Два

Секогаш имаат партнер покрај себе кој им помага да дојдат до пари. Партнерот, обично ги финансира, запослува или им овозможува да го реализираат започнатото. Секогаш сакаат да работат во група или дел од тим.

Три

Овие особи, можеби и најмногу ги сакаат парите, но до нив доаѓаат на многу тежок начин. Меќутоа, доколку успеат да ја поврзат работата со забава, тогаш дефинитивно нема да им фалат пари. Главна карактеристика им се креативноста и спремноста за работа.

Четири

Овие луќе до ништо во животот не доаѓаат лесно и секогаш мора да се помачат.Зад секој нивни успех стои напор како и одрекнување од забава во полза на работата.

Пет

Ова се лежерни особи кои најголема заработувачка стекнуваат во странство или патувајќи. Имаат добра интуиција како и способност како особина која им помага да не трошат пари на работи како сите останати.

Шест

На овие луѓе им се потребни истомисленици и со нив се поврзуваат. Најголем успех постигнуваат доколку работат семеен бизнис.

Седум

Овие особи најмногу сакаат да откриваат туѓи тајни, што го прават со леснотија а притоа можат и солидно да заработат. Оваа работа како професија во потполност ги исполнува.

Осум

На овие особи најважно им е да бидат добро платени за она што го работат.Способни се да заработат пари и истите да ги дуплираат. Нивна главна карактеристика е дека точно знаат во што да ги вложат парите кои понатаму сами ќе се размножуваат.

Девет

“Деветките” се во потрага по брза и лесна работа која ќе им донесе голем профит. Се карактеризираат со нетрпеливост, која е и главната препрека во работата и заработувачката. Доколку на време сватат дека она што прво ќе го сработат ќе им се исплати веднаш, имаат голема шанса да се збогатат.


Должината на малиот прст го открива типот на личноста
Ова се најчестите грешки на возачите

Post Author: